Lagt til 18. november 2015

Den internasjonale KOLS-dagen

PRESSEMELDING

Smartfish driver med forskning med næringsdrikker for KOLS-pasienter i Sverige

Den internasjonale KOLS-dagen er et årlig arrangement ledet av den globale organisasjonen GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) for å øke kjennskapen til kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) globalt.

Mange pasienter med KOLS er underernærte. Vektnedgang hos pasienter med KOLS er blant annet forbundet med minsket muskelmasse, forminskede fettdepoer, benskjørhet (osteoporose), nedstatt muskelstyrke og forverret funksjon av diafragma-muskulaturen som er viktig for respirasjon. Underernæring (kakeksi) sammen med KOLS er dessuten koblet til systemisk inflammasjon og øket infeksjonsrisiko på grunn av dårligere immunforsvar.

Underernæring ved KOLS kan behandles med et høykvalitets næringstilskudd sammen med fysisk aktivitet.

Smartfish Nutrifriend næringsdrikker er utviklet for spesielle medisinske formål: for pasienter med sykdomsrelatert underernæring, for eksempel pasienter med KOLS. Drikkene er juicebaserte og inneholder store mengder omega-3 samt høye proteinnivåer.

Smartfish har for tiden et forskningsstudie pågående ved fem klinikker i Sverige, hvor Nutrifriend gis til pasienter med moderat til alvorlig KOLS. Rekrutteringen av pasienter pågår fortsatt.

Ytterliggere informasjon om den pågående KOLS-studien finnes på følgende link:

https://trialbee.com/studies/1153-forskningsstudie-med-nutritionsdryck-hos-patienter-med-kronisk-obstruktiv-lungsjukdom-kol

Jens Nordahl, adm. dir. ved Smartfish, sier at selskapet har stor forhåpning til at Nutrifriend i fremtiden kommer til å inngå som en naturlig del av behandlingen til underernærte KOLS-pasienter. Selskapet har dessuten igangsatt en tilsvarende studie på pasienter med lungekreft, som er en annen pasientgruppe hvor Nutrifriend forventes å kunne ha gunstig innvirkning på de symptomene som skyldes underernæring.

For ytterliggere informasjon, ta kontakt med;

Jens Nordahl, adm. dir.
Smartfish AS
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
Tel: +47 22519880
Mob: +47 99629999
jens@smartfishsport.no

Ved spørsmål om våre produkter kan du ta kontakt med;

Trine Kristin Nystrøm, Nordic Area Manager Clinical Nutrition
Tel. +47 91770967
trine@smartfishsport.no

Smartfish AS

Smartfish er et bioteknologiselskap som utvikler avanserte medisinsk- og sportsrelaterte ernæringsprodukter. De medisinske produktene er drikker tiltenkt pasienter med kreft, kakeksi og immunrelaterte sykdommer og er registrert på flere markeder. Selskapet har et bredt klinisk forskningsprogram med fokus på produkter innen kakeksi for pasienter med KOLS og kreft, innenfor MCI (tidlig Alzheimers sykdom) og andre psykiatriske sykdommer.