Innovasjon og Utvikling

Smartfish gjennomfører forskning og utvikling for målrettet ernæring på områdene kreft, kols, pediatri, hjernehelse, aldring, metabolisme og muskelytelse. Vi samarbeider med ledende forskere i hele verden.

Smartfish og SINTEF har nylig påbegynt et samarbeide om utvikling av et avansert medium for leveranse av virkestoffer til kroppen. Prosjektet støttes av Norsk Forskningsråd gjennom programmet Nano 2021.

Forskning og utvikling på Smartfish

Drikkene fra Smartfish er næringsrike og består av fiskeolje, naturlige antioksidanter, myseproteiner, fiber og vitamin D-tilskudd. Fiskeoljen i Smartfish-produktene inneholder høye nivåer av omega-3-fettsyrene DHA og EPA som er godt beskyttet mot oksidasjon. Når fettsyrer ikke er oksidert, har de ingen smak eller lukt. Andre næringsstoffer i drikken brytes ikke ned, og drikken får god holdbarhet. Vår intensjon er at fettsyrene vil oksideres i cellene dine, der de gir best effekt.

De ulike komponentene i drikkene fra Smartfish er effektive på flere områder:

Inflammasjon

Inflammasjon er immunsystemets respons på infeksjon og skade, det er en veldig viktig forsvarsmekanisme. Helbredelse av inflammasjon er en aktiv prosess som utløses av spesialiserte inflammatoriske mediatorer (SPM). Hvis en akutt inflammasjon derimot ikke helbredes, kan den utvikle seg til en kronisk inflammasjon. Kronisk inflammasjon er ansett som en reaksjon på vedvarende akutt betennelse og er blitt utbredt i kroniske lidelser, som har fått et dramatisk omfang i den vestlige verden de siste tiårene. Dette inkluderer diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og astma, for å nevne noen få.

SPM biosyntetiseres fra de essensielle omega-3-fettsyrene DHA og EPA, og har vært involvert i patogenesen i lidelser som artritt, cancer, aterosklerose, slag og epilepsi samt nevrodegenerative lidelser som MS, Alzheimers og Parkinsons. Fettsyrene EPA og DHA er forløpere for ulike lipidformidlere (resolviner, protektiner og nylig også maresiner), og disse er både forebyggende og anti-inflammatoriske.

Det ideelle utfallet av en akutt betennelsesreaksjon er et godt kontrollert forløp og rask helbredelse. Derfor er de cellulære og molekylære mekanismer som styrer den naturlige helbredelsen, avgjørende for vår helse.

Omega-3-fettsyrene DHA og EPA har vist gunstige effekter på tilstander med kronisk inflammasjon.

Sammensetningen av næringsstoffer i Smartfish-drikker har vist positive immunmodulerende effekter i flere kliniske studier og eksperimenter. I de emulgerte næringsdrikkene fra Smartfish er fettsyrene DHA og EPA beskyttet mot oksidering, noe som ser ut til å gi Smartfish-drikkene bedre effekt enn standard fiskeoljer.

Muskelvekst / forebygging av muskeltap

En reduksjon i muskelmasse og metabolske funksjoner kan ha skadelige virkninger på helsen, og er en viktig medvirkende faktor til sykdommer. Tap av muskelmasse og deretter fysisk funksjonsevne gir ikke bare større risiko for kroniske lidelser, men fører også til svakhet og nedsatt livskvalitet. Derfor er det av stor betydning for samfunnet og den enkelte å finne effektive ernæringsmessige behandlingsformer for å øke muskelmassen og bedre de metabolske funksjonene.

Det er solid dokumentasjon på at tilskudd av omega-3 reduserer muskelproteinrelatert anabolsk motstand forbundet med aldring, og at det faktisk kan øke den anabolske responsen på ernæringsstimuli i friske muskler hos unge og middelaldrende personer, noe som skyldes både anti-inflammatoriske egenskaper ved omega-3 og dets evne til å øke skjelettmusklenes følsomhet for aminosyrer og insulin. Det er vist at fettsyrer fra omega-3 kombinert med myseprotein forbedrer skjelettmuskulaturens anabole / anti-katabolske egenskaper og dermed fremmer en positiv muskelproteinbalanse – i forholdet mellom muskelproteinsyntese (MPS) og muskelproteinnedbrytning (MPB).

Næringsdrikker fra Smartfish består av emulgerte, stabile og ekstremt lavoksiderte fettsyrer (DHA og EPA), og myseprotein (leucin) i en juice med naturlige antioksidanter, og brukes i flere kliniske studier som evaluerer kroppssammensetning, muskelfunksjon og nevromuskulær helse hos både eldre og yngre personer. De første resultatene er svært lovende og rapporter fra flere studier vil bli publisert i 2016.

Insulinresistens

Metabolsk helse er blitt et stort problem i dagens verden.

Verdens helseorganisasjon anslår at antallet personer som lider av fedme, nesten har doblet seg i løpet av de siste 30 årene, til over 1,4 milliarder, noe som betyr at så mye som en tredjedel av befolkningen i land med et «vestlig» kosthold, nå er klassifisert som overvektige / fete. Sammenfallende med økningen i fedme har det vært en økning i fedme-relaterte lidelser, som type 2 diabetes (T2D), sarkopenisk fedme og kardiovaskulære lidelser, noe som gjør fedme til et av de største helseproblemene verden står overfor. Overvekt/fedme øker risikoen for å utvikle diabetes og derfor insulinresistens med opptil 30 prosent. Nylig er insulinresistens og lav insulinsensitivitet blitt knyttet til utvikling av kreft, og insulinresistens i hjernen til utvikling av Alzheimers.

Mengden og typen av fett i kosten spiller en viktig rolle i reguleringen av metabolismen. Forskjellene i kjemisk struktur mellom forskjellige typer fett kan føre til ulike fysiologiske effekter. Mettede fettsyrer er for eksempel blitt knyttet til utviklingen av metabolsk dysfunksjon, mens flerumettede fettsyrer, og spesielt marine omega-3 fettsyrer har vist en positiv effekt på de metabolske funksjonene. Et redusert forhold mellom n-6 og n-3 ser ut til å kunne forbedre kroppens totale glukosetoleranse og forhindre aldersrelatert reduksjon i glukosetoleranse.

Flere studier har rapportert at omega-3 fettsyrer kan bedre tilstanden til pasienter med fedme-relaterte metabolske sykdommer, inkludert kronisk inflammasjon, insulinresistens og dyslipidemi. DHA og EPA forbedrer fettvevets glukoseopptak og insulinsignalisering. Fettsyrene DHA og EPA har evnen til å forebygge og / eller lindre fettvevsinflammasjon ved hjelp av spesialiserte anti-inflammatoriske lipidmediatorer som resolviner, protektiner og maresiner.

En middelhavsdiett rik på naturlige antioksidanter, sunt fett, fisk, fiber og bare små mengder rødt kjøtt har vist seg å ha en positiv effekt på insulinfølsomhet og metabolsk helse. Smartfish er involvert i flere kliniske studier av insulinfølsomhet og metabolske parametere med en formulering som er inspirert av essensen i middelhavsdietten. Vi har sett meget gode resultater som vil bli publisert i 2016.

Kognisjon

Omega-3 fettsyrer (DHA og EPA) er avgjørende for hjernens og nervesystemets normale struktur og funksjon. Opprettholdelse av optimal hjernefunksjon gjennom hele livet krever et godt balansert inntak av de essensielle fettsyrene omega-3 og omega-6.

Endringer i kostholdet vårt løpet av det siste århundret (reduksjon i sjømatkonsum, lavere innhold av omega-3 i fôret for storfe / fjærfe og økt bruk av vegetabilske oljer i ferdigmat, dyrefôr og matlaging) har før til en dramatisk reduksjon av våre nivåer av DHA og EPA i vevet.

I en sunn hjerne er forholdet mellom de to fettsyrefamiliene (omega-3 og omega-6) 1:1. Våre vestlige dietter har imidlertid en tendens til å ha minst 20 ganger mer omega-6 enn omega-3, altså et usunt forhold på 20:1. Hjernen består av 60 prosent fett, og det er viktig hvilken type fett dette er; ca. 10 prosent av tørrvekten bør være DHA.

Omega-3 fettsyrer gir økt membranfluiditet, noe som er viktig for optimal cellesignalisering. Omega-3 og 6 og deres derivater (lipidmediatorer) har meget stor effekt på de fleste av hjernens signaliseringssystemer. Lipidmediatorer dannet av omega-3 (DHA/EPA) kan i stor grad påvirke hormonbalansen, blodets strømningsegenskaper og immunsystemfunksjonene. DHA er spesielt konsentrert i nerveender hvor kjemiske signaler mellom celler utveksles. Konsentrasjonen av dopamin, serotonin, noradrenalin, acetylkolin osv. påvirkes av status for omega-3. Mangel på omega-3 svekker utviklingen av synapser.

På grunn av de komplekse og dyptgripende funksjonene til DHA og EPA i hjernen er det observert gunstige effekter i mange kliniske studier av ulike mentale helsetilstander hos barn, voksne og eldre. Smartfish er involvert i mange kliniske studier av psykisk helse (f.eks. mild kognitiv svikt, bipolare lidelser, psykoser, depresjon og atferdsproblemer hos barn). Det er publisert gode resultater etter bruk av Smartfish’ formuleringer på disse tilstandene. Resultater fra flere eksperimenter viser at Smartfish-emulsjoner forsterker effekten av omega-3 sammenliknet med standard fiskeolje, takket være økt produksjon av lipidmediatorer fra DHA og EPA.

Medisinsk ernæring

Smartfish har et utviklingsprogram for kakeksi som inkluderer kols og kreft

Kakeksi er en tilstand som defineres som tap av muskelmasse som ikke kan reverseres ved diett alene. Den kjennetegnes ved ufrivillig vekttap, muskelsvinn, mangel på appetitt og kronisk kvalme på grunn av en underliggende tilstand, slik som kreft. Kakeksi er antatt å være den viktigste årsaken til opptil 33 prosent av alle kreftdødsfall. Det er en betydelig risiko for kakeksi hos pasienter med kreft, KOLS, CVD, AIDS og revmatoid artritt.

Sammen med våre akademiske partnere ved UCLA i USA undersøker vi også de tidlige stadier av Alzheimers.

Mekanismen bak de observerte positive effektene på mild kognitiv svikt er ikke fullt ut forstått, men antas å omfatte en normalisering av inflammasjonen og en økt nedbrytning (fagocytose) av amyloid beta-protein, noe som resulterer i redusert kognitiv svikt.

Smartfish sponser også en rekke studier som pågår på flere andre områder, som for eksempel hjernehelse, diabetes, sarkopeni og hjerte-karsykdommer.

Denne forskningen utføres i samarbeid med flere universiteter, for eksempel Karolinska Institutet i Stockholm (Sverige), University of Southampton (UK) og University of California Los Angeles (USA).

Næringsdrikker / toppidrett

Eliteutøvere i ulike idretter bruker våre produkter og gir oss mulighet til å utveksle verdifulle erfaringer. Det pågår flere kliniske studier og tester med idrettsutøvere som bruker Smartfish:

  • Muscle Recovery Dr. Oliver Witard, University of Stirling
  • Forebygging av traumatiske hjerneskader av gjentatte slag mot hodet: Dr. Angus Hunter og Dr. Kevin Tiption, University of Stirling
  • Øvre luftveisinfeksjoner (URTI): Dr. Stuart Gray, University of Aberdeen
  • Oksygenforbruk: Dr. Ian Walshe, University of Stirling
  • Biotilgjengelighet og toleranse: US Army / Forsvarsdepartementet

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om disse studiene.