Lagt til 17. desember 2018

Ny dobbelt-blind, kontrollert studie med profesjonelle rugbyspillere viser at Smartfish Recharge High Protein forbedrer restitusjon og eksplosivitet i sesongoppkjøring

Recharge High Protein ble gitt studiedeltagerene 2 ganger daglig i 5 uker

Recharge High Protein ble gitt studiedeltagerene 2 ganger daglig i 5 uker

European Journal of Sports Science publiserte nylig en studie gjort med Smartfish’ sportsprodukt Recharge High Protein. Studien ble gjennomført på 20 profesjonelle Rugby spillere, randomisert til å motta enten Recharge High Protein eller en protein-basert placebo to ganger daglig i 5 uker. Effekten av produktet ble målt på muskelsårhet, countermovement jump (CMJ) og psykisk velvære, ved hjelp av Likert-skala på muskelsårhet og spørreskjema om fatigue (tretthet), søvn, stress og humør. Det ble også utført CMJ tester 1-2 ganger per uke. Etter 5 uker ble det observert en positiv effekt av Recharge High Protein på muskelsårhet (Figur 1), CMJ performance (figur 2) og fatigue sammenlignet med dag 0. Studiens resultater viser at Recharge High Protein kan redusere muskelsårhet og opprettholde muskelfunksjon og eksplosiv kraft etter hard trening, og bekrefter tidligere resultater fra en fotballstudie gjort på University of Stirling.

Figur 1: Muskelsårhet (nedre kropp), fremstilt som gjennomsnittlig endring fra baseline for Recharge High Protein (fish oil) og Placebo.

Figur 1: Muskelsårhet (nedre kropp), fremstilt som gjennomsnittlig endring fra baseline for Recharge High Protein (fish oil) og Placebo.

Figur 2: Countermovement jump (CMJ) utførelse, fremstilt som gjennomsnittlig prosentvis endring fra baseline for Recharge High Protein (fish oil) og Placebo.

Figur 2: Countermovement jump (CMJ) utførelse, fremstilt som gjennomsnittlig prosentvis endring fra baseline for Recharge High Protein (fish oil) og Placebo.