Lagt til 17. desember 2018

Ny publikasjon i Wiley illustrerer at Smartfish Recharge Omega-3 kan gjennom å redusere aggressiv atferd hos barn også ha langsiktige effekter på hele familien

Recharge Omega-3 ble gitt til studiedeltagerene i 6 måneder

Recharge Omega-3 ble gitt til studiedeltagerene i 6 måneder

En nylig publisert artikkel  om aggressiv atferd hos barn har i det siste fått en del oppmerksomhet i media. 200 barn ble rekruttert til å delta i denne randomiserte, dobbelt-blindede, placebo-kontrollerte studien. Barna ble randomisert til å enten motta en fruktjuice rik på omega-3 (Recharge Omega-3) eller samme fruktjuice uten omega-3, i 6 måneder. Foreldrene rapporterte både psykisk og fysisk aggresjon mot barn og mellom partner i starten av studien, etter den 6 måneder lange intervensjonen og igjen etter 12 måneder.

Resultatene fra studien viser at Recharge omega-3 kan gi langsiktige reduksjon i aggresjon og forbedret oppførsel hos barna. Forskerne fant også en korrelasjon mellom de voksnes aggresjon og forbedringer i barnas eksternaliserende oppførsel. Resultatene fra studien tyder på at å forbedre barns oppførsel gjennom tilskudd av omega-3 kan ha langsiktige effekter på hele familien.

I en artikkel på Nutra Ingredients kommenterer Harry Rice, PhD, VP of regulatory & scientific affairs for the Global Organization for EPA and DHA Omega-3s følgende (oversatt) “Denne forskningen er enkel, samtidig ganske elegant. Ved å forbedre barns oppførsel, vil det overordnede stressnivået i husholdningen senkes, noe som leder til at familiemedlemmer kommer bedre overens.»

Art.2