Immunforsvar og Inflammasjon

Harde treningsøkter utsetter kroppen for stress som kan gi en ugunstig økning av inflammasjon i kroppen.

DHA- og EPA-fettsyrenes antiinflammatoriske virkning er godt dokumentert fra forskning på kroniske sykdommer.

Inflammasjon er en reaksjon fra kroppens immunforsvar som oppstår når vi utsettes for skadelige stimuli som for eksempel bakterier eller virus.

Kroppens metode for reparasjon

Inflammasjon er også kroppens metode for reparasjon av en fysisk skade, som sår, slitasje eller slag. Inflammasjonen opptrer ved at hvite blodlegemer og kjemiske stoffer strømmer til skadestedet.

Inflammasjon er derfor en viktig og nyttig reaksjon i kroppen, og en frisk kropp med et velfungerende immunforsvar har god evne til å regulere inflammasjonsprosessene. Av og til kan imidlertid immunforsvaret reagere på en måte som er ugunstig eller skadelig. For eksempel kan kroppen starte en akutt inflammasjon som er for kraftig ved reparasjon av en skade. Resultatet blir at helingen tar lengre tid enn nødvendig.

Om den akutte inflammasjonen går over i en kronisk inflammasjonstilstand, som ikke immunforsvaret evner å avslutte, blir den skadelig. Et sterkt immunforsvar er derfor viktig for regulering av inflammasjon.

Studier

Smartfish Recharge er brukt i en preliminær pilotstudie om øvre luftveisinfeksjoner (URTI) gjennomført ved Universitetet i Dublin. Her har de undersøkt om bruk av Smartfish kan redusere forekomst av og antall symptomdager med øvre luftveisinfeksjoner hos aktive idrettsutøvere.

Resultatene fra studien viser en positiv trend og at den gruppen som brukte Smartfish hadde lavere forekomst av infeksjonen enn kontrollgruppen.

Aktive idrettsutdøvere mer utsatt

Aktive idrettsutøvere har betydelig høyere forekomst av øvre luftveisinfeksjon enn utrente personer. Cirka halvparten av sykdomsforfallene i den norske troppen i vinter-OL i Torino 2006 skyldtes øvre luftveisinfeksjoner.

Omega-3-fettsyrene EPA og DHA bidrar til å bedre kroppens immunforsvar, og anbefales av Olympiatoppen til utøvere som trener mye.