Lagt til 14. juni 2018

University of Stirling har publisert fotballstudie med positive resultater ved bruk av Recharge High Protein

Bilde fotballstudien

I 2017 gjennomførte University of Stirling en studie på fotballspillere som benyttet Smartfish Recharge High Protein (HP) etter intens styrketrening. Denne studien har nå blitt publisert i International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2018, 28, 26-36 (e-publisering: https://doi.org/10.1123/ijsnem.2017-0161.)

Studien besto av tre (3) behandlingsgrupper, en som mottok Smartfish HP (FO i figur), en gruppe som mottok den samme drikken, men uten fiskeolje (PRO i figur) og en tredje gruppe som fikk en isokalorisk placebo (CHO i figur). Spillerne fikk drikkene i seks (6) uker før fysiologiske markører for restitusjon ble målt over tre dager etter eksentrisk øvelse. Det ble konkludert med at behandlingen med Smartfish HP reduserer muskelsårhet og bedrer blodkonsentrasjoner av kreatinkinase etter eksentrisk trening hos profesjonelle fotballspillere.

Stirling study